Artykuły

 

  

OD 1 WRZEŚNIA – NIE ODPŁATNE LEKI DLA SENIORA  

__________________________________________________________________________________________

 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2016 od 1 września wchodzi w życie rozporządzenie o darmowych lekach dla seniorów, czyli przedstawicieli grupy wiekowej 75+.

 

 

GERIATRIA – MEDYCYNA STARSZEGO PACJENTA 

__________________________________________________________________________________________

Termin geriatria odnosi się do medycyny, która otacza opieką osoby od 60 roku życia. Jako dziedzina medycyny wywodzi się z połączenia interny z medycyną rodzinną, neurologią oraz psychiatrią. 

 

 

WIRUS ZIKA – EPIDEMIA

__________________________________________________________________________________________

 Według naukowców wirus Zika jest bezpośrednią przyczyną wzrostu urodzeń dzieci z mikrocefalią (małogłowiem).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD 1 WRZEŚNIA – NIE ODPŁATNE LEKI DLA SENIORA 

_________________________________________________________________________________________

 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2016 od 1 września wchodzi w życie rozporządzenie o darmowych lekach dla seniorów, czyli przedstawicieli grupy wiekowej 75+.

Według prognoz wchodząca właśnie nowelizacja pozwoli starszym Polakom zaoszczędzić ponad 310 mln zł, oraz pokryje 81% zapotrzebowania na leki refundowane z poziomem odpłatności 30%.

Darmowe leki mają przysługiwać każdej osobie, która ukończyła 75 rok życia, bez żadnych dodatkowych kryteriów. Dotychczasowe dodatkowe uprawnienia do bezpłatnych leków dla inwalidów wojennych, osób represjonowanych oraz ich rodzin pozostają bez zmian.

 

LEKI OBJĘTE REFUNDACJĄ

Występowanie niektórych jednostek chorobowych zwiększa ryzyko występowania innych schorzeń – podkreśla prezes AOTMiT. Schorzenia często nakładają się na siebie potęgując dolegliwości chorobowe – jest to tzw polipatologia. W związku z tym wyłoniono listę najbardziej uciążliwych dla seniorów chorób, które zostaną objęte refundacją. Znalazły się wśród nich leki na choroby sercowo-naczyniowe, układu krążenia, cukrzycę, osteoporozę, choroby układu oddechowego oraz pokarmowego.

Refundacja obejmie również niektóre środki spożywcze oraz artykuły medyczne.

Wiadomo, że na liście refundowanych leków nie znajdą się leki, które dotychczas były w 100% odpłatne, ponieważ Resort Zdrowia zdecydował się refundować leki, których cena odpowiada jakości leczenia. Działanie leku musi być więc wprost proporcjonalne do jego ceny.

 

MOŻLIWE ZMIANY

Resort Zdrowia zapowiada możliwość korygowania listy leków dostępnych nie odpłatnie, aby regulować tempo wydawania pieniędzy na refundację. W praktyce pacjenci muszą się liczyć z możliwością niemiłego zaskoczenia po wizycie u lekarza. Może się bowiem okazać, że zażywany przez nich lek dotychczas refundowany – nagle stanie się na powrót odpłatny. Warto zapoznać się z dokładną listą refundowanych leków, która znajduje się na stronie internetowej ministerstwa zdrowia.

 

 

Słowa kluczowe: refundacja 100%, leki dla seniora, ministerstwo zdrowia, nowelizacja ustawy o refundacji, senior, geriatria, 75 rok życia, 1 września 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 GERIATRIA – MEDYCYNA STARSZEGO PACJENTA

 __________________________________________________________________________________________

Termin geriatria odnosi się do medycyny, która otacza opieką osoby od 60 roku życia. Jako dziedzina medycyny wywodzi się z połączenia interny z medycyną rodzinną, neurologią oraz psychiatrią.

Pacjentów geriatrycznych dzieli się na 3 grupy. Pierwszą z nich jest grupa w okresie wczesnej starości. Termin ten odnosi się do okresu od 60 do 74 roku życia. Pacjenci, którzy ukończyli 74 rok życia zaliczani są do grupy w fazie później starości. Wraz z ukończeniem 90 roku życia zaczyna się wiek sędziwy. Polska opieka geriatryczna oferowana jest osobom, które ukończyły 65 rok życia.

 

SCHORZENIA PACJENTA GERIATRYCZNEGO

Schorzenia grupy geriatrycznej dzieli się na choroby typu in-aging oraz off-aging. Pierwsza z nich odnosi się do schorzeń nietypowych dla tego przedziału wiekowego. Termin off-aging obejmuje dolegliwości typowe dla danej grupy wiekowej.

Schorzenia, które często pojawiają się jako następstwo procesu starzenia charakteryzują się postępowaniem zmian fizycznych oraz psychicznych pacjenta. Do chorób wieku starczego zaliczamy: chorobę Alzcheimera, Parkinsona, nadciśnienie tętnicze oraz fizjologiczne zmiany takie jak: zanikanie funkcjonalnie czynnych komórek narządowych oraz zastępowanie ich tkanką łączną (bezpośrednia przyczyna stłuszczenia wątroby), osłabienie skóry oraz jej funkcjonalności jako bariery ochronnej, spadek przemiany materii poprzez osłabienie czynności enzymów w tym spadek kwasowości soku żołądkowego, osłabienie perystaltyki jelit oraz zmniejszenie wchłanialności z jelit poprzez zanikanie błon śluzowych przewodu pokarmowego, wzrost zawartości tłuszczu w organizmie przy jednoczesnym spadku zawartości wody, obniżenie stężenia albumin w osoczu.

Zmiany te wymuszają modyfikację farmakoterapii pacjentów geriatrycznych, głównie ze względu na zmianę proporcji zawartości wody oraz tłuszczy w organizmie. Leki rozpuszczane w wodzie osiągają wyższe stężenia niż u młodszego pacjenta, leki rozpuszczalne w tłuszczach z kolei na dłużej się kumulują. Ponadto poziom albumin wpływa na zwiększenie efektu wypierania leków z połączeń z białkami, co w konsekwencji prowadzi do częstszych interakcji leków pomiędzy sobą oraz z tym związanych skutków ubocznych. Zmiany, jakie zachodzą w układzie pokarmowym zaburzają wchłanianie leków oraz narażają pacjenta na większe ryzyko przykrych dolegliwości związanych z polipragmazją. Polega ona na błędnej ordynacj leków, których pacjenci w podeszłym wieku zazwyczaj przyjmują kilka rodzai. Ponadto pacjenci geriatryczni często cierpią na depresję związaną m.in. z brakiem akceptacji dla zmian zachodzących w organizmie oraz poczuciem wykluczenia społecznego związanego z postępującą niepełnosprawnością.

 

ZADANIA GERIATRII

Celem geriatrii jest koncentracja na dobraniu odpowiedniej metody leczenia, co nie jest zadaniem prostym w przypadku pacjentów cierpiących na kilka nakładających się schorzeń oraz charakteryzujących się dużą wrażliwością psychiczną. Bardzo ważne jest zmniejszenie ilości przyjmowanych leków poprzez wyeliminowanie zbędnych i pozostawienie tylko tych, które ewidentnie poprawiają funkcjonowanie pacjenta. Warto dodać, że bardzo ważnym elementem geriatrii jest dbałość o zdrowie psychiczne. Pozwala to uzyskać motywację do odpowiedniej dbałości o siebie oraz stałego poprawiania komfortu życia poprzez zalecone działania mające na celu poprawę kondycji fizycznej oraz ogólnego funkcjonowania organizmu pacjenta. Geriatria jest więc dziedziną medycyny traktującą organizm pacjenta w sposób holistyczny oraz odznaczającą się wyjątkową dbałością o różne aspekty jego życia.

 

 

Słowa kluczowe: geriatria, pacjent geriatryczny, senior, 65 rok życia, Alzheimer, Parkinson, cukrzyca, niepełnosprawność, depresja

 

 

 

 

 

 

 

 WIRUS ZIKA – EPIDEMIA

__________________________________________________________________________________________ 

Według naukowców wirus Zika jest bezpośrednią przyczyną wzrostu urodzeń dzieci z mikrocefalią (małogłowiem).


Informacja ta została potwierdzona w kwietniu 2016 przez dyrektora Amerykańskiego Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób – doktora Toma Frieden. Ponadto wykazano, że Zika powoduje również inne schorzenia jak np. zespół Guillaina-Barrego (choroba obwodowego układu nerwowego o podłożu autoimmunologicznym) objawiający się paraliżem dziecka.

Na terenie niektórych krajów ogłoszono epidemię. W Brazylii w 2015 roku odnotowano urodzenie się ponad 3 tysięcy chorych dzieci – to o 15 razy więcej niż w latach poprzednich. Wiadomo, ze wirus Zika potrafi pokonać barierę łożyska – został zdiagnozowany w płynie owodniowym oraz krwi kobiet w ciąży przechodzącej infekcję. Wykazano go również w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz pniu mózgu dzieci z mikrocefalią.

 

OBJAWY

Objawy zakażenia są zazwyczaj łagodne. Po kilku dniach w obrazie choroby obserwuje się gorączkę, bóle głowy oraz stawów, plamisto-grudkową wysypkę. Ponadto – dowiedziono, że choroba może przebiegać również bezobjawowo. Ze względu na mało charakterystyczny obraz kliniczny łatwo ją pomylić. Bywa mylona np. z wirusem Denga.

 

ZIKA GROŹNY TAKŻE DLA DOROSŁYCH

Według najnowszych doniesień naukowców – wirus Zika może powodować uszkodzenia mózgu dorosłego człowieka. Przeprowadzone na myszach eksperymenty wskazują na zdolność Zika do niszczenia dorosłych komórek z dwóch obszarów mózgu – odpowiadających za procesy uczenia się oraz zapamiętywania. U niektórych pacjentów po przebytym zakażeniu zaobserwowano rozwinięcie się zespołu Guillaina – Barrego doprowadzającego do niedowładów kończyn oraz niewydolności oddechowej

 

WYSTĘPOWANIE 

Według Światowej Organizacji Zdrowia do dnia dzisiejszego obecność wirusa Zika zanotowano w 48 państwach świata. W 38 z nich odnotowano jego dalsze rozprzestrzenianie się w obrębie danego kraju.
Dzieje się tak za pośrednictwem komarów z rodzaju Aedes będących jego wektorem (nosiecielem). Jest to komar występujący na obszarach tropikalnych podobnie jak wszystkie spokrewnione z Zika wirusy wywołujące między innymi gorączkę zachodniego nilu, gorączkę denga oraz japońskie zapalenie mózgu. Nie istnienie ryzyko przenoszenia wirusa tą drogą w naszych warunkach klimatycznych.

 

ZIKA W EUROPIE

Jednocześnie – w 2015 i 2016 roku odnotowano 114 przypadków pojawienia się wirusa Zika w Europie ( w tym dwa w Polsce ). W większości były to przypadki zachorowań przywiezione z krajów tropikalnych. Dowiedziono jednak, że wirusem Zika można zarazić się również poprzez stosunek seksualny. Nie istnieje obawa przed przewiezieniem wirusa innymi drogami – Zjadliwość Zika inaktywuje wysoka temperatura i już 15minut w temperaturze 60 stopni zabezpiecza przed skażeniem.

 

PROFILAKTYKA

 W związku z tym, że nie istnieje żadna dedykowana szczepionka do zalecanej profilaktyki zalicza się odpowiedni ubiór, stosowanie moskitier, unikanie przebywania na dworze w godzinach porannych oraz późno popołudniowych – w okresie największej aktywności komarów. Dużą rolę odgrywa również dbałość o higienę osobistą. Kobietom w ciąży zaleca się omijanie krajów zaliczonych do obszaru zagrożonego epidemiologicznie a planującym ciążę – półroczną kwarantannę po podróży w zagrożone rejony oraz stosowanie w tym czasie skutecznej antykoncepcji.

 

 

Słowa kluczowe: mikrocefalia, zika, epidemia, małogłowie, komary, Aedes, zespół Guillan- Barrego, niedowład, paraliż